Ξενία Καστοριάς
Αρχιτέκτων: Χ. Σφαέλλος (1955)
Φωτογραφήθηκε: Νοέμβριος 2021