Ξενία Βυτίνας
Αρχιτέκτων: Κ. Μπίτσιος (1965)
Φωτογραφήθηκε: Δεκέμβριος 2021